ابلاغ قرارداد طرح آبرسانی به روستاهای زون اول استان مازندران

قرارداد مطالعات مرحله اول پروژه‌های تامین، تصفیه، انتقال و توزیع آب به تمامی روستاهای زون اول استان مازندران شامل شهرستان‌های رامسر، تنکابن،عباس‌آباد، کلاردشت، چالوس و نوشهر در تاریخ 1398/04/30 به شرکت مهندسین مشاور بندآب ابلاغ شد.