صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  English Resume - PDF format
  
     منوى سايت     
 
   مهندسين مشاور بندآب -> درياره ما ->
فهرست عناوين اين بخش
معرفى : "مهندسين مشاور بندآب" شركتى خصوصى و مستقل است كه با هدف ارايه ...
پيشينه‌ كارى : در سال 1360 سازمان برنامه وبودجه مصمم شد كه شركت‌هاى مهندس ...
سازمان شركت : مهندسين مشاور بندآب با نگاه سيستمى به مقوله مديريت ... item with files
خلاصه تجربيات وسوابق : زمينه‌هاى عمده فعاليت‌هاى بندآب را به شرح زير مي‌توان طبقه‌بندى ... item with files
عضويت درمجامع : سالها تجريه اين مهندسين مشاور در طراحى و اجراى پروژه هاى صنعت ...
تشويق نامه ها : مهندسين مشاور بندآب افتخار دارد علاوه بر اينكه در طول ... item with pics
گالرى تصاوير : سالها كار و تلاش در صحنه هاى گوناگون فعاليت هاى صنعت آب كشور، ... item with pics
            جديد            
پروژه جديد:
مشاركت شركت ليميت و مشاور بندآب‌، به عنوان برنده ... [ادامه]
اخبار داخلى: • مميزى از پياده‌سازى سيستم مديريت كيفيت سرى ISO9001-2008 ... [ادامه]
تازه هاى مناقصات: • مناقصه‌ى تامين لوله هاى پلى اتيلنى شبكه كشاورزى ... [ادامه]
         موارد منتخب         
فرم استخدام: اگر شما خود را مناسب براى پست‌هاى سازمانى معرفى ... [ادامه]
خلاصه تجربيات وسوابق: زمينه‌هاى عمده فعاليت‌هاى بندآب را به شرح زير ... [ادامه]
Rolex's logo is a crown, which is the first of rolex replica the imperial crown of glory is a five fingers outstretched hand, meaning that the Rolex table isreplica rolex completely refined by hand. Today, it represents the replica watches status of Rolex in the watch industry.
تمامى حقوق اين وب سايت براى  مهندسين مشاور بندآب محفوظ مى باشد ©