صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  English Resume - PDF format
  
     منوى سايت     
 
   مهندسين مشاور بندآب -> درياره ما ->
فهرست عناوين اين بخش
معرفى : "مهندسين مشاور بندآب" شركتى خصوصى و مستقل است كه با هدف ارايه ...
پيشينه‌ كارى : در سال 1360 سازمان برنامه وبودجه مصمم شد كه شركت‌هاى مهندس ...
سازمان شركت : مهندسين مشاور بندآب با نگاه سيستمى به مقوله مديريت ... item with files
خلاصه تجربيات وسوابق : زمينه‌هاى عمده فعاليت‌هاى بندآب را به شرح زير مي‌توان طبقه‌بندى ... item with files
عضويت درمجامع : سالها تجريه اين مهندسين مشاور در طراحى و اجراى پروژه هاى صنعت ...
تشويق نامه ها : مهندسين مشاور بندآب افتخار دارد علاوه بر اينكه در طول ... item with pics
گالرى تصاوير : سالها كار و تلاش در صحنه هاى گوناگون فعاليت هاى صنعت آب كشور، ... item with pics
            جديد            
پروژه جديد:
مشاركت شركت ليميت و مشاور بندآب‌، به عنوان برنده ... [ادامه]
اخبار داخلى: • مميزى از پياده‌سازى سيستم مديريت كيفيت سرى ISO9001-2008 ... [ادامه]
تازه هاى مناقصات: • مناقصه‌ى تامين لوله هاى پلى اتيلنى شبكه كشاورزى ... [ادامه]
         موارد منتخب         
فرم استخدام: اگر شما خود را مناسب براى پست‌هاى سازمانى معرفى ... [ادامه]
خلاصه تجربيات وسوابق: زمينه‌هاى عمده فعاليت‌هاى بندآب را به شرح زير ... [ادامه]
تمامى حقوق اين وب سايت براى  مهندسين مشاور بندآب محفوظ مى باشد ©