معرفی

"مهندسين مشاور بندآب" شركتى خصوصى و مستقل است كه با هدف ارايه خدمات مهندسى در زمينه عمومى مهندسى عمران و تخصصى كارهاى آبى در سال 1360 در تهران تأسيس يافت و از سازمان برنامه و بودجه براى انجام خدمات مشاوره در رشته‌هاي:


• سد سازى 
• تأسيسات آب و فاضلاب
• شبكه‌هاى آبيارى و زهكشى
• حفاظت و مهندسى رودخانه
• سازه
با پايه يك كسب صلاحيت نمود. مديريت ثابت و يكپارچه مهندسين مشاور بندآب همراه با تلاش صادقانه كارشناسان آن بیش از سه دهه فعاليت مستمر و به سرانجام رساندن بيش از يك‌صد پروژه مطالعاتى، تحقيقاتى و اجرايى، در عرصه‌هاى عمرانى كشور موجب شده است كه اين مهندسين مشاور به عنوان مرجعى مورد وثوق و با توانايي‌هاى گسترده در بين كارفرمايان، مجامع فنى، حرفه‌اى و آموزشى كشور شناخته شود.
در حال حاضر، اين شركت با اتكاى بر تجربيات و توانائي‌هاى فنى و مديريتى صدها تن از كارشناسان و متخصصان مختلف كه بدنه‌ى كارشناسى آن را تشكيل مي‌دهند و مستقر در دفتر مركزى در تهران و 7 دفتر استانى مي‌باشند، توانايى ارايه خدمات مهندسى مورد نياز كارفرمايان گوناگون را دارا مي‌باشند.

پيشينه‌ كارى

در سال 1360 سازمان برنامه وبودجه مصمم شد كه شركت‌هاى مهندس مشاورى كه از سال 1357 تحت مديريت دولتى قرار گرفته بودند را منحل نمايد. به نظر مي‌رسد هدف اين بود كه ضمن كاستن از دامنه فعاليت‌هاى دولت، مديريت طرح هاى مطالعاتى به كارشناسانى كه خود ارايه دهندگان خدمات مهندسى مورد نياز بودند احاله شود. در آن زمان كه اكثر موسسين بندآب، با سابقه‌اى مستمر از تحقيق و تدريس در دانشگاه‌هاى معتبر داخلى و خارجى و همچنين ارايه خدمات مهندس مشاور، در يكى از شركت‌هاى مشاوره‌اى ياد شده به عنوان كارشناس فعاليت مي‌نمودند، برآن شدند كه فعاليت‌هاى حرفه‌اى خود را در قالب يك شخصيت حقوقى جديد كه مديريت آن را خود به ‌عهده داشته باشند دنبال نمايند و اين امر منجر به تأسيس مهندسين مشاور در بندآب در سال 1360 گرديد. كار ابتدا در آپارتمانى با دو اتاق و يك سالن و پروژه هاى مخازن ذخيره روغن‌نباتى وارداتى در بندرعباس و طرح ترميمى سد رسوبگير مس سرچشمه آغاز شد و امروز پس از طى سه دهه، با سربلندى مي‌‌توان گفت، كه هرچند با دشوارى، اين مجموعه توانسته است، با پايبندى به اصول اخلاق حرفه اى، رشدى پيوسته را تجربه نمايد.

سازمان شركت

مهندسين مشاور بندآب با نگاه سيستمى به مقوله مديريت سازمان و در جهت ارتقاى فعاليتهاى كارى و راه يابى به بازارهاى جهانى نسبت به پياده سازى سيستم مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO9001-2015 اقدام نموده است.
همچنان كه در نمودار سازمانى مهندسين مشاور بندآب نشان داده شده است، فعاليت‌هاى بندآب در چهارچوبى ماتريسى شكل مي‌گيرد. تجربه اين شركت نشان داده است كه در اين چهارچوب، دستيابى به اهداف كيفى با سهولت بيشترى ميسر مي‌شود. در اين ساختار مديران پروژه‌ها كه در ارتباط مستقيم با كارفرمايان قراردارند، عهده‌دار مسئوليت دست‌يابى به اهداف پروژه‌ها و كسب رضايت كارفرمايان در چهارچوب ارزش‌هاى بندآب هستند. براى اطمينان از طى شدن چنين روندى در يكايك پروژه‌ها، راهبرى عاليه‌اى در اين ساختار پيش‌بينى شده است.
اطلاعات بيشتر در اين مورد در پيوند(Link) زير قابل مشاهده مى باشد.

خلاصه تجربيات وسوابق

زمينه‌هاى عمده فعاليت‌هاى بندآب را به شرح زير مي‌توان طبقه‌بندى نمود:
- سدسازى و نيروگاه هاى برق آبى
- توسعه كشاورزى، آبيارى و زهكشى
- مهندسى رودخانه
- تأمين، انتقال و توزيع آب شهرى و شبكه‌هاى جمع‌آورى و خطوط انتقال فاضلاب
- سازه‌هاى دريايى و سازه‌هاى خاص
اين فعاليتها دربرگيرنده تمام و يا برخى از مراحل لازم براى به سرانجام رساندن يك طرح مشتمل بر جمع‌آورى اطلاعات شكل‌گيرى اوليه طرح، طراحى مقدماتى و تفصيلى، تهيه اسناد و برگزارى مناقصه، نظارت بر انجام كار، مديريت طرح، تحويل كار و مساعدت در بهره‌بردارى مي‌گردد.

عضويت درمجامع

سالها تجريه اين مهندسين مشاور در طراحى و اجراى پروژه هاى صنعت آب كشور سبب شده است كه بتواند به عضويت در مجامع فنى و علمى متعددى در آيد. از آن جمله مى توان به موارد زير اشاره نمود:
• كميته‌ى ملى سدهاى بزرگ ايران (IRCOLD)
• بانك توسعه‌ى اسلامي(IDB)
• سازمان توسعه‌ى صنعتى ملل متهد(UNIDO)
• جامعه‌ى مهندسان مشاور ايران(ISCE)
• كميته‌ى ملى آبيارى و زهكشي(ICID)
• جامعه‌ى مهندسان سيويل آمريكا(ASCE)

 

تشويق نامه ها

مهندسين مشاور بندآب افتخار دارد علاوه بر اينكه در طول سه دهه فعاليت خودبه عنوان يك شخصيت حقوقى، از سوى كارفرمايان متعدد شايسته تشويق و قدردانى، شناخته شده، همچنين با فراهم آوردن محيط علمى، فنى و پويا، زمينه ساز شكوفايى استعدادها و توانمندى هاى كارشناسان خود نيز گشته است به نحوى كه متخصصان اين شركت از سوى كارفرمايان و مجامع علمى متعدد مورد توجه و تشويق قرار گرفته اند.