برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با مبانی و الزامات استانداردهای سری ایزو

با توجه به آنکه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه از نیمه‌ی دوم سال جاری در دستور کار این مهندسین مشاور قرار گرفته است، سه دوره‌ی آموزشی آشنایی با مبانی و الزامات استانداردهای ISO 14001:2015 ،ISO 9001:2015 وOHSAS 18001:2007 با هدف فرهنگسازی و آشنایی کلیه‌ی پرسنل با مفاهیم و الزامات استانداردهای مذکور در تاریخ‌های سوم، شانزدهم و بیست‌و‌چهارم آبان‌ماه برگزار گردید.