ارتقای سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008 به ویرایش 2015

مهندسین مشاور بندآب در تاریخ دوم دی‌ماه موفق گردید سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2008 را که به مدت 7 سال در سازمان استقرار یافته بود، به ویرایش 2015 ارتقا دهد.