مانور زلزله و آتش‌سوزی

در روز چهارشنبه مورخ 17 بهمن‌ماه 1397 در محل ساختمان مرکزی بندآب با حضور کلیه‌ی پرسنل شرکت مانور زلزله و آتش‌سوزی برگزار گردید.