تجلیل از آقای دکتر محمدرضا عسکری، مدیرعامل مهندسین مشاور بندآب، به‌عنوان منتخب فرهنگستان علوم و مهندس برجسته کشور در رشته مهندسی عمران

روز یکشنبه 5 اسفند 1397، همزمان با روز مهندسی، آیین تجلیل از استادان برجسته مهندسی کشور، مهندسان برجسته کشور، و پژوهشگران جوان برجسته مهندسی کشور، منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، با حضور آقایان دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم و دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در محل فرهنگستان برگزار شد. در این آیین که تعدادی از اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان، رؤسای دانشگاه های کشور، استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، رؤسای انجمن های مهندسی کشور، برگزیدگان سال های گذشته فرهنگستان، اهالی فرهنگ و رسانه و خانواده های برگزیدگان سال 1397 حضور داشتند، آقایان دکتر سعید سهراب پور رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، دکتر جعفر توفیقی عضو پیوسته فرهنگستان و رئیس کارگروه انتخاب برگزیدگان مهندسی، استادان، مهندسان و پژوهشگران جوان منتخب فرهنگستان در سال 1397 و دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران سخنرانی ایراد کردند.

 در پانزدهمین دوره‌ی معرفی و تجلیل از مهندسان برجسته کشور، آقای دکتر محمدرضا عسکری مدیرعامل مهندسین مشاور بندآب به‌عنوان منتخب فرهنگستان علوم در سال 1397و مهندس برجسته کشور در رشته مهندسی عمران، معرفی و از ایشان تجلیل به عمل آمد.