مهار و دفع سیلاب پارس جنوبی (پارس1- پارس2- اختر- پتروشیمی)

وضعیت پروژه: انجام نشده

1-مشخصات کلی طرح

  • کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس
  • مشاور: مهندسین مشاور بندآب
  • محل طرح: استان بوشهر، پارس2
  • موقعیت جغرافیایی: بوشهر- نرسیده به کنگان- منطقه پارس جنوبی2- سایت اختر- در محدوده‌ی فازهای 13 و 22 و 24
  • اهداف اصلی:

- مهار سیلاب حوزه بالادست سایت اختر با احداث سدهای تاخیری و هدایت سیلاب از طریق کانال‌های پایاب جهت جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب‌های فصلی منطقه

  • تاریخ‌ها:

- مطالعات مرحله شناخت: مهندسین مشاور پارس ویستا، ارائه در اسفند 1378

- مطالعات مرحله یکم: مهندسین مشاور تماوان، انجام مطالعه در فاصله‌ی زمانی سال‌های 1384-1380

- مطالعات مرحله دوم و بازنگری مطالعات مرحله یکم: مهندسین مشاور بندآب، از تابستان 1385 تاکنون

2- وضعیت سامانه‌های مهار و دفع سیلاب اختر

سدهای تاخیری D1 و D2 و کانال‌های C1و C2 با کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس، توسط پیمانکار (مشارکت تابلیه پرهون طرح)، تحت بازنگری مطالعات مرحله اول و طراحی اساسی (مرحله دوم) توسط بندآب از اسفند 1393 شروع و در شهریور 1397 خاتمه و تحویل موقت گردیده است.

کار بازنگری مطالعات مرحله اول سدهای تاخیری D3 و D4 و D5 و کانال‌های پایاب آن‌ها به همراه کانال C3 از سال 1395 توسط مهندسین مشاور بندآب آغاز و در شهریور 1397 به اتمام رسیده است. مطالعات فاز دو هم اکنون توسط کارفرما (سازمان منطقه ویژه‌ انرژی پارس) در مرحله‌ی تصویب طراحی و نیز تهیه اسناد مناقصه توسط شرکت بندآب می‌باشد.

3- مشخصات بدنه و سیستم تخلیه تحتانی و تخلیه سیلاب

بدنه‌ی سدهای تاخیری از مصالح تونان (پوسته) با هسته‌ی رسی و پوشش ریپ رپ و شنی (پایین دست) می‌باشد.

سد

D1

D2

D3

D4

D5

تراز بستر( ارتفاع از سطح دريا)- متر

32

59

44

42

42

ترازتاج( ارتفاع از سطح دريا)- متر

51

98.5

74

59

72

ارتفاع سد از بستر طبيعي- متر

19

39.5

30

17

30

ارتفاع سد از پي- متر

19

39.5

32

21

32

طول تاج سد- متر

230

175

128

92

126

عرض تاج سد- متر

8

8

8

8

8

حجم كل بدنه سد- مترمكعب

295000

790000

246000

122000

310000

حجم کل مخزن- میلیون متر مکعب

1.5

1.9

0.6

0.14

1.1

سيستم تخليه تحتاني

كالورت بتني

كالورت بتني

كالورت بتني

كالورت بتني

كالورت بتني

سيستم تخليه سيلاب- نوع سرريز

اوجي آزاد

ترانشه سنگبرداري‌شده

اوجي آزاد

اوجي آزاد

اوجي آزاد

4- برآورد هزینه‌ های اجرای طرح

  • هزینه‌ی اجرای سدهای D1 و D2 و کانال‌های پایاب آن‌ها برابر 500 میلیارد ریال که 6 میلیارد آن برای خدمات مهندسی می‌باشد.
  • برای سدهای D3 تا D5 برآورد اولیه جمعا به مبلغ 560 میلیارد ریال (بدون احتساب تعدیل) که مبلغ 510 میلیارد آن برای سدها و مبلغ 50 میلیارد باقی برای خدمات مهندسی ارزیابی می‌گردد.