طرح خط انتقال آب شرب شهر اهر

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى آذربايجان شرقى
      • محل طرح: استان آذربايجان شرقى - شهرستان اهر
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى ، طراحى تفضيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي: انتقال آب از مخزن پايين‌دست سد ستارخان به تصفيه‌خانه شهر اهر، با هدف تأمين آب شرب بهداشتى شهر اهر و مناطق تحت پوشش
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات از سال 1383 تا سال 1384
      - فاز اجرايى از سال 1384 تا سال 1387
 2- مشخصات فنى
      • منبع تامين آب: سد مخزنى ستارخان واقع در 25 كيلومترى غرب شهر اهر
      • نقطه‌ى تحويل آب: ورودى تصفيه‌خانه شهر اهر واقع در گوشه شمال شرقى شهر
      • سال هدف طرح: سال 1405
      • ظرفيت خط انتقال: 600 ليتر بر ثانيه
      • نحوه‌ى انتقال: ثقلى با اختلاف تراز 45متر
      • اجزاى اصلى طرح:
      - سيستم آبگيري: شامل مجموعه‌اى از شيرهاى ايزوله كننده، قطع و وصل و تجهيزات وابسته بوده كه در بالادست شيرخانه سد ستارخان واقع شده‌اند . انشعاب سيستم برداشت آب، از خط لوله فولادى 2000 ميلي‌مترى قطعه اول خط انتقال آب از سد ستارخان به شبكه‌ى آبيارى، گرفته شده است.
      - خط لوله انتقال آب: مشتمل بر حدود 20 كيلومتر لوله فولادى به قطر 900 ميليمتر و ضخامت جدار 8 ميليمتر با فشار كار 120 متر، با پوشش خارجى گرم قيرى و پوشش داخلى ملات ماسه سيمان همراه با سيستم حفاظت كاتدى مي‌باشد.
      • هزينه كل اجراى طرح: 60 ميليارد ريال بر مبناي نرخهاي سال 1384