بند انحرافی الماس

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى اردبيل
      • محل طرح: استان اردبيل
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى ، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي: انحراف و هدايت جريانهاى رودخانه بالخلى چاى كه توسط سد اردبيل تنظيم مي‌گردد به كانال‌هاى انتقال آب شبكه اردبيل
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات از سال 1372 تا سال 1374
      - فاز اجرايى از سال 1374 تا سال 1380
2- مشخصات فنى
      • منبع تامين آب: سد يامچى
      • ساختگاه: 12 كيلومترى جنوب غربى اردبيل در مجاورت جاده اصلى اردبيل- سراب
      • نــوع بند: بتنى با بازوهاى خاكى
      • ارتفاع بند: 4 متر 
      • حجم خاكريزى بدنه: 90 هزار مترمكعب
      • حجم عمليات بتني: 13 هزار مترمكعب
      • ظرفيت آبگيري: 11 مترمكعب در ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 15 ميليارد ريال بر مبناي نرخهاي سال 1378